Pensionstalling voor pony's en paarden en verkoop van rauwe melk| Stal Kievitshoeve

Om op dit bedrijf energieneutraal te worden hebben we geïnvesteerd in een kleine windmolen van EAZ wind met een ashoogte van 14 meter en wieken van 6 meter. We wekken nu 70% van onze elektra zelf op. Een kleine windmolen maakt weinig geluid en er is nauwelijks slagschaduw van de wieken.

windmolen

Juni 2020: Onze innovatieve windmolen is mede mogelijk gemaakt door een POP3 subsidie, beschikbaar gesteld door de Europese Unie en Provincie Utrecht. Het gebruik van deze energieopwekker leidt tot een geringer grondstoffengebruik en een meer gesloten kringloop, met als resultaat een emissievermindering van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en water en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen.
Windenergie is een betrouwbare en efficiënte bron van duurzame energie.

prov utrecht vlag
EU vlag

Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:

Europa investeert in zijn platteland.