Deze kleine windmolen stelt ons in staat om maar liefst 70% van onze elektriciteitsbehoefte zelf op te wekken. We genieten dus van een hoog percentage eigen gebruik, waardoor de energiekosten aanzienlijk zijn gedaald.Een bijkomend voordeel van onze kleine windmolen is dat deze weinig geluid produceert.Daarnaast minimaliseert deze windmolen de slagschaduw van de wieken, waardoor er nauwelijks hinder ontstaat voor de omgeving.

windmolen

Juni 2020: Onze innovatieve windmolen is mede mogelijk gemaakt door een POP3 subsidie, beschikbaar gesteld door de Europese Unie en Provincie Utrecht. Het gebruik van deze energieopwekker leidt tot een geringer grondstoffengebruik en een meer gesloten kringloop, met als resultaat een emissievermindering van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en water en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen.
Windenergie is een betrouwbare en efficiënte bron van duurzame energie.

prov utrecht vlag
EU vlag

Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:

Europa investeert in zijn platteland.